ServicePointVRAGEN?
  • We're here to help
  • Leave a message
  • Call Us
  • Leave your number

Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt ter beschikking gesteld door Service Point Paragon Netherlands als een algemene dienst aan het publiek. De informatie die hier wordt gegeven is van toepassing onder Nederlandse  voorwaarden en is gebaseerd op de huidige Nederlandse wetgeving en standaarden. Voor het gebruik in andere gebieden draagt de klant of gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor overeenstemming met de wetgeving en standaarden die van toepassing zijn in dat gebied. Service Point Paragon Netherlands behoudt zich het recht voor om de website te veranderen of uit te breiden, op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing.

Alle informatie is ter beschikking gesteld als algemene service, naar best vermogen. De informatie op deze site wordt geacht correct te zijn, doch er wordt niets gegarandeerd. Alle aansprakelijkheid voor schade van om het even welke aard die kan voortvloeien uit het gebruik of het bestaan van deze website en de informatie die hier wordt gegeven is expliciet exclusief, zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. De Nederlandse wetgeving zal van toepassing zijn.

Onze site bevat bij wijze van service enkele doorverwijzingen naar andere websites. Service Point Paragon Netherlands is niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie op die sites.

Deze website en de inhoud ervan behoren toe aan Service Point Paragon Netherlands. Duplicatie van de inhoud van deze website, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Service Point Paragon Netherlands.