ServicePointVRAGEN?
  • We're here to help
  • Leave a message
  • Call Us
  • Leave your number

Privacy Policy

Privacy policy

Inzamelen en gebruik van persoonlijke informatie

Alle persoonlijke gegevens die u op de Service Point Paragon Netherlands website invult worden vertrouwelijk behandeld, zodat uw privacy optimaal gewaarborgd blijft. U kunt de Service Point Paragon Netherlands  website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen.
Service Point Paragon Netherlands verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens op individuele basis aan derden ter beschikking te stellen, te verhuren of te verkopen. Gebruik van gegevens door partners voor persoonlijke communicatie is enkel mogelijk na expliciete goedkeuring door u. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Gelieve dit te melden door een e-mail te versturen naar: info@servicepoint.nl.
We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Logfiles

Wij volgen uw bezoek aan de Service Point Paragon Netherlands website aan de hand van logfiles. Wij analyseren deze gegevens om trends, statistieken en algemene bezoekersprofielen vast te stellen.

Gebruik van cookies

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Daarnaast verzamelen wij informatie over het aantal keren dat reclame uitingen worden getoond (impressions) en hoe vaak daarop wordt “geklickt” (clickthroughs). De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot personen herleidbare vorm gebruikt.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

De bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij hebben passende technische en beheerprocedures geïmplementeerd om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.