ServicePointVRAGEN?
  • We're here to help
  • Leave a message
  • Call Us
  • Leave your number

Overheid

Onsite, offsite en online business services en print dienstverlening voor (lokale) overheden.

Bij de overheid  worden onze diensten op allerlei manieren ingezet. Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van onze dienstverlening in deze sector.

Service Point Paragon verzorgt de document afhandeling voor DUO

Het gehele traject van documentbehandeling voor DUO Zoetermeer (Dienst Uitvoering Onderwijs) ligt in handen van Service Point Paragon.  Service Point Paragon voorziet in de dienstverlening voor postvoorziening, document informatievoorziening en reprografie en heeft de volgende dienstverlening voor DUO uit handen genomen:

  • De dienstverlening van de postkamer van DUO Zoetermeer is uitbesteed aan Service Point Paragon. Op de postkamer zijn 2 fte werkzaam.
  • De afdeling document informatie voorziening is belast met de classificatie, indexatie en registratie van documentatie. Door Service Point Paragon worden de inkomende en uitgaande documenten gescand en digitaal beschikbaar gemaakt. Service Point Paragon heeft op deze afdeling 14 fte werken.
  • Naast de postale dienstverlening, verzorgt Service Point Paragon voor DUO ook diverse repro-opdrachten, mailingen en drukwerk.

Bovendien verleent Service Point Paragon de eerste lijn service van de multifunctionele copiers en printers, welke geplaatst zijn bij DUO in Zoetermeer.


Service Point Paragon digitaliseert de bouwdossiers voor 5 Brabantse gemeenten.
Het gaat hierbij om de bouwdossiers van de gemeenten: Moerdijk, Gilze en Rijen, Rucphen, Zundert en Drimmelen. Het betreft bij elkaar ongeveer 1.000 strekkende meters archief. De inhoud van de dossiers varieert van kleinformaat (A4) tot grootformaat (A0+). In overleg met de gemeenten worden de archieven verspreid gedigitaliseerd gedurende de contractperiode van 3 jaar.