ServicePointVRAGEN?
  • We're here to help
  • Leave a message
  • Call Us
  • Leave your number

Zorg en farmacie

Diverse oplossingen om in de zorg en farmacie om uw processen verder te optimaliseren.

In de zorg en farmacie worden onze diensten  ingezet bij allerlei instellingen en bedrijven. Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden, waarbij de veelzijdigheid van onze dienstverlening naar voren komt.

Service Point Paragon digitaliseert patiëntendossiers voor het LUMC op locatie
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een archief met 3,7 miljoen patiëntendossiers, die grotendeels zijn opgeslagen in een externe locatie. Hiervan zijn 300.000 patiëntendossiers opgeslagen in het Centraal Medisch Archief. Door de implementatie van een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem heeft het LUMC gekozen om de centraal opgeslagen patiëntendossiers steeds op aanvraag te digitaliseren.

Stephen Helder, hoofd Medische Administratie bij het LUMC: “Service Point Paragon heeft verschillende mogelijkheden aangedragen hoe het LUMC zijn medisch archief kon digitaliseren. Wij waren erg blij met de oplossing om dit op onze eigen locatie te doen, vanwege de vertrouwelijkheid van de patiëntendossiers en de hoge opvraagfrequentie door onze artsen.”

 

Service Point Paragon digitaliseert 5000 personeelsdossiers voor Carintreggeland
Carintreggeland besloot na een fusie één digitaal personeelsarchief op te bouwen. De gespreide organisatiestructuur met decentrale vestigingen was de belangrijkste reden om de bijna 5000 personeelsdossiers digitaal toegankelijk te maken.

“Over de kwaliteit van zowel de gescande images als de indexering door Service Point Paragon zijn wij zeer te spreken. Vooral het gemakkelijk gericht zoeken binnen de digitale personeelsdossiers valt op. Complimenten!”, aldus Mark de Wals en Lisette Exterkate namens de Werkgroep Elektronisch Dossier van Carintreggeland.

 

Service Point Paragon herstructureert vastgoedarchieven van Siza
Siza beschikt over een aanzienlijk fysiek vastgoedarchief dat in de loop van de jaren ontoegankelijk is geworden.”Het niet kunnen vinden van documenten is niet goed”, stelt Marijke Letzer, secretaresse Bedrijfsbureau Siza.
Reden voor Hans Berkhout, teamleider Bedrijfsbureau, om een specialist in te huren voor “het opbouwen van een gestructureerd vastgoedarchief en de mogelijkheid tot het digitaal ter beschikking stellen van documenten in ons managementinformatiesysteem (FMIS). Dit sluit perfect aan bij onze doelstellingen: minder kosten, meer inzicht en betere service”. Service Point Paragon heeft Siza een planmatig advies verstrekt met de benodigde stappen om tot het gestructureerd archief te komen.

 

Efficiënte digitalisering en afhandeling van buitenlandse declaraties voor het College voor zorgverzekeringen
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) zorgt voor de internationale verrekening van zorgkosten die in of voor het buitenland zijn gemaakt. Het CVZ heeft een centrale betaal- en invorderingsfunctie met betrekking tot deze grensoverschrijdende geldstromen. Het gaat hierbij om in het buitenland gemaakte zorgkosten voor Nederlanders of om de zorgkosten van gezinsleden van in Nederland werkende grensarbeiders.

“Het is een zeer complex proces omdat we te maken hebben met allerlei verschillende landen, die de te innen declaraties bij ons aanleveren.”, aldus Karel van den Broek, Afdelingshoofd Verzekering Zakelijk van het CVZ. “Het is uitermate belangrijk dat dit proces gesmeerd verloopt”. Daarom heeft het CVZ gekozen voor de dienstverlening van Service Point Paragon.

 

Service Point Paragon digitaliseert de personeelsdossiers voor Zorgpartners Midden-Holland

Zorgpartners Midden-Holland heeft er voor gekozen om haar 3500 personeelsdossiers te digitaliseren om zodoende de dossiers efficiënter, sneller en overal te kunnen raadplegen.
“In een korte periode heeft Service Point Paragon ruim 200.000 bladen gescand en daarmee 3500 personeelsdossiers gedigitaliseerd. Tijdens de gehele conversie kon men via het track en trace systeem van Service Point Paragon precies zien waar zich de dossiers bevonden. Hierdoor konden bij fysieke opvraging van de dossiers deze direct uit het proces gehaald worden. Ik ben dan ook zeer tevreden over de kwaliteit van de geleverde diensten en de flexibiliteit die Service Point Paragon tijdens het gehele proces heeft getoond.” aldus Mees Hoogerwerf, manager personeelszaken Zorgpartners Midden-Holland.


Service Point Paragon verzorgt alle in- en uitgaande poststromen voor Arkin

Service Point Paragon verwerkt dagelijks alle post voor Arkin. Het gaat daarbij zowel om de interne als de externe post van de ruim 40 locaties van Arkin verspreid in en om Amsterdam.
Service Point Paragon ontvangt, sorteert, verwerkt en verspreid alle postbuspost en interne post. Op alle vestigingen wordt de interne post bezorgd en de uitgaande post verwerkt door de vestiging Service Point Paragon Schiphol.
Naast de postale dienstverlening, verzorgt Service Point Paragon voor Arkin ook diverse repro-opdrachten, malingen en drukwerk.


Business Process Outsourcing bij een farmaceutisch bedrijf

In opdracht van een farmaceutisch bedrijf verzorgt Service Point Paragon de administratieve organisatie rond nascholingen voor artsen en apothekers. Dit omvat onder andere registratie en controle van aanmeldingen via het internet of per post; het produceren en verzenden van bevestigingsbrieven; het produceren en verzenden van het programma, de routebeschrijving en overige informatie; het produceren van cursusmateriaal en presentielijsten; het verwerken van ingevulde presentielijsten; het produceren van gepersonaliseerde certificaten; het controleren en verwerken van formulieren met machtigingen voor automatische incasso.